Teenused

Teadusprojektide juhtimine

- professionaalne teaduse ja tehnoloogia projektide juhtimine

Arvutustehnika-alane konsultatsioon

- IT strateegiline planeerimine
- IS arendamine
- IT töökorraldus
- Koolitame välja Teie ettevõtte IT tugiisiku.

Arendusprojekti juhtimine

- Organisatsiooni infosüsteemi strateegilise arengukava välja töötamine
- Organisatsiooni IS arendusprojektide lähteülesannete koostamine
- IT töökorralduse koostamine ja juurutamine vastavalt organisatsiooni vajadustele

Tagame tööde professionaalse ja õigeaegse teostamise.

e-mail: info@abnet.ee